22/4 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset

Representanter från kommunen redogör för det senaste i arbetet relaterat till coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör Per-Olof Johansson, gymnasiechef på Bäckadalsskolan Martin Funch, enhetschef föreningsservice, kultur- och fritidsförvaltningen Julia Sandwall, enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen

Inga videor funna