Samrådsmöte Flahult 2:328 mfl 14 april 17:30

Samrådsmöte Flahult 2:328 mfl 14 april 17:30

Inga videor funna

26/4 2021 - Presskonferens - Koalition för Jönköping
Presskonferens med Koalition för Jönköpings kommun som sammanfatta det ekonomiska året 2020 och blicka framåt mot nya satsningar.
31/3 2021 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunledningen håller presskonferens angående coronaviruset och covid-19. Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
23/3 2021 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Så agerar kommunen för att minska smittspridningen i påsk. Stadsdirektören och kommunstyreslens ordförande håller presskonferens angående coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande
17/3 2021 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunledningen håller presskonferens angående coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
10/2 2021 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Obs! Problem med ljudet vid sändningen av presskonferensen resulterade i det är tyst i början av videon och cirka två minuter in. Du kan läsa en sammanfattning av presskonferemsen på kommunens webbplats. Kommunledningen håller presskonferens angående coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
22/1 2021 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Obs! Problem med ljudet vid sändningen av presskonferensen resulterade i det är tyst i början av videon och cirka fem minuter in. Du kan läsa en sammanfattning av presskonferensen på kommunens webbplats. Kommunledningen håller presskonferens angående coronaviruset och hur verksamheterna påverkas av den nya tillfälliga pandemilagen samt om pågående vaccinationer. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
14/1 2021 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunledningen håller presskonferens angående coronaviruset och hur verksamheterna påverkas av den nya tillfälliga pandemilagen samt om pågående vaccinationer. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
21/12 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunledningen håller presskonferens angående coronaviruset och de skärpningar som regeringen aviserade 18/12 2020. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
16/12 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunen håller pressträff med anledning av coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
9/12 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunen håller pressträff med anledning av coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
4/12 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunen håller pressträff med anledning av coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
25/11 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunen håller pressträff med anledning av coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
18/11 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunen håller pressträff med anledning av coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör Thomas Bergholm, teknisk direktör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
11/11 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunen håller pressträff med anledning av coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef Stefan Österström, socialdirektör Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
4/11 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunen håller pressträff med anledning av coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
19/8 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunen håller pressträff kl 13.15 med anledning av coronaviruset och covid-19. Sändningen teckenspråktolkas. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
17/6 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunen håller pressträff kl 13.15 med anledning av coronaviruset och covid-19. Sändningen teckenspråktolkas. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
10/6 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunen håller pressträff kl 13.15 med anledning av coronaviruset och covid-19. Sändningen teckenspråktolkas. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Linda Jansson, enhetschef kultur- och fritidsförvaltningen Caroline Fronér, föreningsutvecklare kultur- och fritidsförvaltningen Lena Nordlund, livsmedelsinspektör på miljö- och hälsoskyddskontoret Stefan Österström, socialdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona