15/4 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset

Representanter från kommunens tjänstemannaledning redogör för det senaste i arbetet med coronaviruset och smittade av covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Johanna Hänninen, enhetschef för livsmedelsenheten Sven Rydell, näringslivschef

Inga videor funna

18/11 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunen håller pressträff med anledning av coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör Thomas Bergholm, teknisk direktör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
11/11 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunen håller pressträff med anledning av coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef Stefan Österström, socialdirektör Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
4/11 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunen håller pressträff med anledning av coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
19/8 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunen håller pressträff kl 13.15 med anledning av coronaviruset och covid-19. Sändningen teckenspråktolkas. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
17/6 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunen håller pressträff kl 13.15 med anledning av coronaviruset och covid-19. Sändningen teckenspråktolkas. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
10/6 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Kommunen håller pressträff kl 13.15 med anledning av coronaviruset och covid-19. Sändningen teckenspråktolkas. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Linda Jansson, enhetschef kultur- och fritidsförvaltningen Caroline Fronér, föreningsutvecklare kultur- och fritidsförvaltningen Lena Nordlund, livsmedelsinspektör på miljö- och hälsoskyddskontoret Stefan Österström, socialdirektör Samlad information om coronaviruset och covid-19 hittar du på: www.jonkoping.se/corona
3/6 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Representanter från kommunen redogör för det senaste i arbetet relaterat till coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Lind, chef för översiktig planering Stefan Österström, socialdirektör
27/5 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Representanter från kommunen redogör för det senaste i arbetet relaterat till coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Eva Dahl, arbetsmarknadschef Åsa Thörne Adrianzon, chef förvecklings- och hållbarhetsenheten Stefan Österström, socialdirektör
20/5 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Representanter från kommunen redogör för det senaste i arbetet relaterat till coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Mazar Alijevski, direktör kultur- och fritidsförvaltningen Thomas Bergholm, teknisk direktör
13/5 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Representanter från kommunen redogör för det senaste i arbetet relaterat till coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör
11/5 - Presskonferens - angående studentfirandet på de kommunala gymnasieskolorna
Presskonferens angående studentfirandet på de kommunala gymnasieskolorna. Sändningen teckenspråktolkas. Medverkar gör: Marie Wettermark, verksamhetschef gymnasieskolorna Henrik Natt och Dag, gymansiechef Erik Dahlbergsgymnasiet Per-Olof Johansson, gymansiechef Bäckadalsgymnasiet
6/5 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset - LIVE (utan text)
Representanter från kommunens olika verksamheter medverkar. Detta är den tionde informationsträffen sedan covid-19 kom till Jönköping. Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör Elisabeth Malmström, projektledare pop-up team
29/4 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Representanter från kommunen redogör för det senaste i arbetet relaterat till coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör
22/4 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Representanter från kommunen redogör för det senaste i arbetet relaterat till coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör Per-Olof Johansson, gymnasiechef på Bäckadalsskolan Martin Funch, enhetschef föreningsservice, kultur- och fritidsförvaltningen Julia Sandwall, enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
15/4 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Representanter från kommunens tjänstemannaledning redogör för det senaste i arbetet med coronaviruset och smittade av covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Johanna Hänninen, enhetschef för livsmedelsenheten Sven Rydell, näringslivschef
8/4 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset
Representanter från kommunens tjänstemannaledning redogör för det senaste i arbetet med coronaviruset och smittade av covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör
1/4 - Presskonferens om rådande situation med anledning av coronaviruset
Representanter från kommunens tjänstemannaledning redogör för det senaste i arbetet med coronaviruset och smittade av covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Marita Schwartz, hr-direktör Samuel Nyström, räddningschef
25/3 - 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset - LIVE (utan text)
Representanter från kommunens tjänstemannaledning redogör för det senaste i arbetet med coronaviruset och smittade av covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Marita Schwartz, hr-direktör Samuel Nyström, räddningschef