23/3 2021 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset

Så agerar kommunen för att minska smittspridningen i påsk. Stadsdirektören och kommunstyreslens ordförande håller presskonferens angående coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande

Inga videor funna

Kommunfullmäktige 25 maj
Sändning startar kl 09:00 mötet hålls i ED-gymn. aula.
Jönköpings kommun 551 89 Jönköping Kontaktcenter: 036‑10 50 00 Röststyrd växel: 036‑10 80 00 Organisationsnummer: 212000-0530
Jönköping Play - Jönköpings kommuns playkanal Webbplats: https://www.jonkoping.se/