Förskolan - Svenska (Syntolkad)

Visste du att ditt barns utbildning börjar i förskolan? Syntolkad version.