Film Normstorm 2021. Presentation av bilderna Mordvapen, Har jag sagt ja? och Lunchrast

Normstorm är ett projekt som tar avstamp i ett pedagogiskt sammanhang och resulterar i skapandet av normkreativa bilder och konst som ställs ut på offentliga platser. I den här videon berättar Matilda och Clara från Junedalsskolan om sina tre bilder som ingår i utställningen på Länsmuseet 2021.

Inga videor funna