6/5 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset - LIVE (utan text)

Representanter från kommunens olika verksamheter medverkar. Detta är den tionde informationsträffen sedan covid-19 kom till Jönköping. Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör Elisabeth Malmström, projektledare pop-up team

Inga videor funna