6/5 2020 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset - LIVE (utan text)

Representanter från kommunens olika verksamheter medverkar. Detta är den tionde informationsträffen sedan covid-19 kom till Jönköping. Johan Fritz, stadsdirektör Stefan Österström, socialdirektör Göran Isberg, utbildningsdirektör Elisabeth Malmström, projektledare pop-up team

Inga videor funna

Kommunfullmäktige 25 maj
Sändning startar kl 09:00 mötet hålls i ED-gymn. aula.
Jönköpings kommun 551 89 Jönköping Kontaktcenter: 036‑10 50 00 Röststyrd växel: 036‑10 80 00 Organisationsnummer: 212000-0530
Jönköping Play - Jönköpings kommuns playkanal Webbplats: https://www.jonkoping.se/