Presskonferens angående föroreningarna i kvarteret Obygden

Medverkande är företrädare för Jönköpings kommun, SGU och länsstyrelsen. Tid 12.30

Inga videor funna

Jönköpings kommun 551 89 Jönköping Kontaktcenter: 036‑10 50 00 Röststyrd växel: 036‑10 80 00 Organisationsnummer: 212000-0530
Jönköping Play - Jönköpings kommuns playkanal Webbplats: https://www.jonkoping.se/