27/5 - Presskonferens - om rådande situation med anledning av coronaviruset

Representanter från kommunen redogör för det senaste i arbetet relaterat till coronaviruset och covid-19. Medverkar gör: Johan Fritz, stadsdirektör Eva Dahl, arbetsmarknadschef Åsa Thörne Adrianzon, chef förvecklings- och hållbarhetsenheten Stefan Österström, socialdirektör

Inga videor funna