Play video
1. Protokollets justering
2. Upprop
3. Godkännande av dagordning
4. Meddelanden
5. Motioner för remittering
7. Interpellationer
8. Frågor
9. Modell för demokratidialoger med barn och unga
10. Avtal avseende medfinansiering av järnvägen Jönköping - Värnamo/Nässjö
11. Om- och tillbyggnad av Bottnarydsskolan - idrottshall
12. Motion om ny styrning av välfärd och förvaltning i Jönköpings kommun
13. Motion om vettig snöröjning
14. Motion om fartdämpande åtgärder på Narvavägen
15. Avveckling av kommunens medfinansiering av 75+ kortet
16. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 avseende Mediacenter
17. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 avseende Södra Vätterbygden
18. Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden
19. Revidering av socialnämndens reglemente
20. Förslag till ansöknings- och tillsynsavgifter, ny lag om tobak
21. Val
Live sändning
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Sammanfattning 2018
Kommunfullmäktige 2017

Inga videor funna

Mer